Geen enkele aandoening is té zeldzaam om er géén aandacht aan te geven

STICHTING UNLOCKED

Heb jij wel eens jeuk op de rug, net daar waar je niet bij kunt? Of kom je wel eens niet zo lekker uit je woorden, waardoor anderen je niet begrijpen? Dat -maar dan continu- heeft een persoon met het Locked in syndroom.

Stichting Unlocked zet zich in voor personen en direct betrokkenen, die zijn getroffen door het Locked in syndroom. Aanleiding voor de oprichting van deze stichting waren de moeilijkheden en vele barrières die hun goede vriend Paul Trossel ervoer na een hersenstaminfarct. De zeer zware en moeilijke tijd en de machteloosheid van hun kant die volgde pakte eenieder enorm aan. In Nederland zijn naar schatting tientallen personen met het Locked in syndroom, maar officiële cijfers niet echt bekend. Feit is dat er nog weinig therapieën bestaan en daarom wil Stichting Unlocked onder andere door fondswerving onderzoek meefinancieren.

Voor Stichting Unlocked hebben wij een nieuwe website gerealiseerd waarbij tevens het logo en de huisstijl zijn vernieuwd. Naast een informatieve site voor betrokkenen en mensen die meer over dit onderwerp willen weten, ligt de focus op fondswerving en het werven van vrijwilligers die bijvoorbeeld patiënten willen begeleiden tijdens een dagje uit.